കെ എസ് ടി എ അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ 'നിറവ് ' സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി LSS/USS മാതൃകാ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍, ഉത്തരസൂചിക - PUBLISHED
QUESTION PAPER WITH ANSWER KEY : USS_1 USS_2 LSS

Tuesday, 21 June 2011

കെ എസ് ടി എ പാറശ്ശല സബ്ജില്ല കമ്മറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ്

          കെ എസ് ടി എ പാറശ്ശല സബ്ജില്ല കമ്മറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂര്‍വ്വം എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരേയും അറിയിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസപരവും സര്‍വീസ് സംബധവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഇനി മുതല്‍ ഇതിലൂടെ പരമാവധി വേഗത്തില്‍ എത്തിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും നിര്‍ദേശങ്ങളും പ്രതിക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ...........  കെ എസ് ടി എ പാറശ്ശല  
ധവളാക്ഷരങ്ങളാല്‍ "കെ.എസ്.ടി.എ" യെന്ന് ആലേഖനം ചെയ്ത രക്തവര്‍ണ്ണക്കൊടി പാറട്ടെ പാറിപ്പറക്കട്ടെ വിണ്ണിതില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കെന്നും ആശാകിരണമായ്
@KSTA Parassala Thiruvananthapuram - Best View in Mozilla Firefox