കെ എസ് ടി എ അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ 'നിറവ് ' സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി LSS/USS മാതൃകാ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍, ഉത്തരസൂചിക - PUBLISHED
QUESTION PAPER WITH ANSWER KEY : USS_1 USS_2 LSS

Wednesday, 10 August 2011

പത്താം ക്ളാസ് : 14 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകണം

2011-12 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ പത്താം ക്ളാസ്സിലേക്ക് പ്രമോഷന് അര്‍ഹത നേടിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് 2011 ജൂണ്‍ ഒന്നിന് 14 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റര്‍മാര്‍ക്കും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. നിശ്ചിത പ്രായം, വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പക്ഷം ചട്ട പ്രകാരം അനുവദനീയമായ ഇളവ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയില്‍ നിന്നും ആഗസ്റ് 30 നകം നേടിയിരിക്കണം. ഇതില്‍ വീഴ്ച വരുന്ന പക്ഷം 2012 മാര്‍ച്ചിലെ പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കില്ല
SSLC Age Relaxation: Date Extended up to 30/08/2011
ധവളാക്ഷരങ്ങളാല്‍ "കെ.എസ്.ടി.എ" യെന്ന് ആലേഖനം ചെയ്ത രക്തവര്‍ണ്ണക്കൊടി പാറട്ടെ പാറിപ്പറക്കട്ടെ വിണ്ണിതില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കെന്നും ആശാകിരണമായ്
@KSTA Parassala Thiruvananthapuram - Best View in Mozilla Firefox