കെ എസ് ടി എ അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ 'നിറവ് ' സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി LSS/USS മാതൃകാ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍, ഉത്തരസൂചിക - PUBLISHED
QUESTION PAPER WITH ANSWER KEY : USS_1 USS_2 LSS

Friday, 30 September 2011

National Award for Teachers 2010


The President, Smt. Pratibha Devisingh Patil presenting the National Award for Teacher-2010 to Shri P K Madhusoodanan, Headmaster, St.John's HSS, Undencode, Thiruvananthapuram (Sub-Jille Committee Member, KSTA Parassala) on the occasion of the ‘Teacher’s Day’, in New Delhi on September 05, 2011. The Union Minister of Human Resource Development, Shri Kapil Sibal, the Minister of State for External Affairs and Human Resource Development, Shri E. Ahamed and the Minister of State for Human Resource Development, Smt. D. Purandeswari are also seen.
ധവളാക്ഷരങ്ങളാല്‍ "കെ.എസ്.ടി.എ" യെന്ന് ആലേഖനം ചെയ്ത രക്തവര്‍ണ്ണക്കൊടി പാറട്ടെ പാറിപ്പറക്കട്ടെ വിണ്ണിതില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കെന്നും ആശാകിരണമായ്
@KSTA Parassala Thiruvananthapuram - Best View in Mozilla Firefox